Gif 60x60

KONTAKT

Multi ubezpieczenia
ul. Warszawska 15
Kraków - Węgrzce

Porady:

 • gry dla dzieci

  SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY

  ABANDON

  w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu...

  Polisa ubezpieczeniowa

  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. ..

  All risks. Ubezpieczenie majątku

  W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku...

  AUTO-CASCO

  Zakres ubezpieczenia auto-casco..

  Broker ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem lub zawieraniem umów ubezpieczenia. ..

  AEROCARGO

  Aerocargo to ubezpieczenie ładunku w przewozie lotniczym, krajowym lub międzynarodowym. ..

 • Tanie OC. Najtańsze ubezpieczenie OC w Krakowie.

  Kalkulator OC. Wylicz składkę.

  Tanie OC
  Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium 30 państw, w tym 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz 5 państw nie należących do UE: Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

  Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych.

  Wznowienie umowy ubezpieczenia OC Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

  Zbycie pojazduW razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu ( wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo nie wypowiadać ( umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu). Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, PZU S.A. przelicza składkę według zniżek i zwyżek nabywcy. W przypadku, gdy nabywca wypowie umowę zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, a nabywca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy. Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

  Wysokość składki uzależniona jest od:

  1. rodzaju pojazdu,
  2. pojemności silnika,
  3. okresu ubezpieczenia,
  4. wieku posiadacza pojazdu
  5. miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu,
  6. okresu posiadania prawa jazdy,
  7. okresu eksploatacji pojazdu,
  8. marki, typu i modelu pojazdu,
  9. charakteru użytkowania pojazdu
  10. bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia
  11. kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A.
  12. formy opłacania składki (jednorazowo lub w 2 ratach).

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak tanie może być OC, tzn. jaka niska składka OC - skontaktuj się z nami.


  FORMULARZ ZAPYTANIA
  darmowe obliczenia składek ubezpieczenia

  Dowiedz się ile za ubezpieczenie zapłacisz u nas. Wypełnij formularz, a my skontakujemy się z Tobą, aby przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

  UWAGA! Ze względu na konieczność podpisywania polis prosimy o kontakt TYLKO osoby mogące zawierać ubezpieczenie w Krakowie.

  W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o podawanie kodu pocztowego koniecznego do precyzyjnego wyliczenia składki.

  Temat:
  Zapytanie:
  Telefon kontaktowy:
  Email:
    CAPTCHA
  Kod obrazka:   Uwzględnij wielkość liter!  Szukasz taniego OC?
  Axa Direct już od 540zł! Oblicz teraz!


  Skrót wiadomości:
  Jakie OC jest najtańsze na rynku? Nasz kalkulator OC pomoże obliczyć tanie OC. Z nami ubezpiecz tanio swój samochód.