Gif 60x60

KONTAKT

Multi ubezpieczenia
ul. Warszawska 15
Kraków - Węgrzce

Porady:

 • gry dla dzieci

  SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY

  All risks. Ubezpieczenie majątku

  W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku...

  AUTO-CASCO

  Zakres ubezpieczenia auto-casco..

  Polisa ubezpieczeniowa

  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. ..

  Agent ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej...

  ABANDON

  w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu...

  Broker ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem lub zawieraniem umów ubezpieczenia. ..

 • Ubezpieczenie Hestia w Krakowie.

  ERGO HESTIA

  Hestia
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom.
  Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubzpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

  Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy.
  Źródło: www.hestia.pl


  FORMULARZ ZAPYTANIA
  darmowe obliczenia składek ubezpieczenia

  Dowiedz się ile za ubezpieczenie zapłacisz u nas. Wypełnij formularz, a my skontakujemy się z Tobą, aby przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

  UWAGA! Ze względu na konieczność podpisywania polis prosimy o kontakt TYLKO osoby mogące zawierać ubezpieczenie w Krakowie.

  W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o podawanie kodu pocztowego koniecznego do precyzyjnego wyliczenia składki.

  Temat:
  Zapytanie:
  Telefon kontaktowy:
  Email:
    CAPTCHA
  Kod obrazka:   Uwzględnij wielkość liter!  Szukasz taniego OC?
  Axa Direct już od 540zł! Oblicz teraz!


  Skrót wiadomości:
  STU ERGO HESTIA SA - tanie ubezpieczenie OC.