Gif 60x60

KONTAKT

Multi ubezpieczenia
ul. Warszawska 15
Kraków - Węgrzce

Porady:

 • gry dla dzieci

  SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY

  Broker ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem lub zawieraniem umów ubezpieczenia. ..

  Ubezpieczenie mieszkań i nieruchomości

  Ubezpieczenie mienia i nieruchomości wiele towarzystw oferuje w pakiecie - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają do polisy standardowej także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)..

  Polisa ubezpieczeniowa

  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. ..

  Agent ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej...

  All risks. Ubezpieczenie majątku

  W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku...

  AUTO-CASCO

  Zakres ubezpieczenia auto-casco..

 • Ubezpieczenie samochodu autocasco.

  AC Kraków

  Autocasco
  Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu od szkód powstałych w wyniku uszkodzenia pojazdu (którego sprawcą był kierowca), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych oraz gdy sprawca uciekł lub nie da się go ustalić.
  Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub na czas krótszy. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po zapłaceniu składki. Umowa wygasa po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

  Zakres ubezpieczenia
  Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Polsce. Ubezpieczenie AC obejmuje ochroną szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia. Szkoda taka może powstać wskutek: zderzenia się pojazdów uderzenia w budynek, drzewo lub jakiś przedmiot zdarzenia losowego, np. powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie się ziemi, lawina itp. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia potrącenie pieszego lub zwierzęcia.

  Suma ubezpieczenia
  Musi ona określać aktualną wartość rynkową pojazdu uwzględniając markę i model, rok produkcji, przebieg, stan techniczny i ewentualne wyposażenie dodatkowe.

  Składka ubezpieczenia
  Składka zależna jest przede wszystkim od wartości samochodu. Wartość ustalana może być przez rzeczoznawcę lub na podstawie katalogu średnich wartości rynkowych pojazdów w danym okresie. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest nowy samochód, pod uwagę brana jest jego wartość z faktury zakupu. Niekiedy składka zależy także od rejonu zamieszkania, czy przeznaczenia pojazdu. Może być płacona jednorazowo, najczęściej jednak w dwóch lub czterech ratach .Cena ubezpieczenia AC wynosi od 8 do 12% wartości pojazdu. Możliwe są jednak zniżki (za wiek i staż kierowcy, zabezpieczenia pojazdu, bezszkodowość w przebiegu ubezpieczenia, dla inwalidów wojennych, kombatantów , za kontynuację ubezpieczenia, za jednorazową opłatę składki, gdy właściciel ma 28-55 lat ).

  Odszkodowanie
  Odszkodowanie z ubezpieczenie AC otrzymać można poprzez wypłatę ustalonej kwoty na pokrycie strat (np. kosztów naprawy auta) lub w drodze zorganizowania przez towarzystwo pomocy w odtworzeniu strat.

  Wyłączenia od umowy
  Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy: kierowca uszkodził samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, jeżeli użył go jako narzędzie przestępstwa, gdy oddalił się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku. Odszkodowania nie otrzyma także, jeśli ukradziono samochód, w którym kierujący pozostawił kluczyki i dowód rejestracyjny. Nie zostanie ono również wypłacone, gdy szkody spowodowane są działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, czy użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i strajkach.


  FORMULARZ ZAPYTANIA
  darmowe obliczenia składek ubezpieczenia

  Dowiedz się ile za ubezpieczenie zapłacisz u nas. Wypełnij formularz, a my skontakujemy się z Tobą, aby przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

  UWAGA! Ze względu na konieczność podpisywania polis prosimy o kontakt TYLKO osoby mogące zawierać ubezpieczenie w Krakowie.

  W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o podawanie kodu pocztowego koniecznego do precyzyjnego wyliczenia składki.

  Temat:
  Zapytanie:
  Telefon kontaktowy:
  Email:
    CAPTCHA
  Kod obrazka:   Uwzględnij wielkość liter!  Szukasz taniego OC?
  Axa Direct już od 540zł! Oblicz teraz!


  Skrót wiadomości:
  Warunki ubezpieczenia autocasco: zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, składka AC, wysokość składki, odszkodowanie i wyłączenia od umowy.